Informatieve rondleiding

2020 stond in het teken van corona. Begin 2021 worden door heel het land vaccinatiecentra opgericht. Vaccinatiecentrum de Borg in Neeroeteren wil haar bevolking op een positieve manier een inkijkje bieden in het centrum.

  • 8K beeld
  • Volledig geïntegreerde huisstijl
  • Direct klaar voor bekijken met een VR-bril
  • Verschillende hotspots met informatie
  • Permanente evaluatie en aanpassing naar gelang de actuele regelgeving

In het kader van de hervorming van de eerste lijn (zorg en gezondheid) werden zogenaamde Eerstelijnszones (ELZ) opgericht. Die zorgen ervoor dat het werk van lokale overheden en zorg- en hulpverleners beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De vijf gemeenten van het Maasland vormen samen één Eerstelijnszone.
Voor de praktische organisatie van de vaccinatiecentra is de ELZ Maasland opgesplitst in twee: een zuidelijk gedeelte met Maasmechelen en Lanaken en een noordelijk gedeelte dat bestaat uit Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Maaseik die samen met de ELZ Maasland het vaccinatiecentrum De Borg organiseren.